ทีมงานผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท ไดกิเอ็นจิเนียริ่งไทย จำกัด

1 Jul. 2021

TIME : 13:50

ทีมงานผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท ไดกิเอ็นจิเนียริ่งไทย จำกัด


บทความล่าสุด

...
ทีมงานผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท ไดกิเอ็นจิเนียริ่งไทย จำกัด

ทีมงานผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท ไดกิเอ็นจิเนียริ่งไทย จำกัด ...

...
Continuous training activities to educate our staff and contractors.

กิจกรรม การอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง ...

...
We join QCC activity with Daiki Group

  เราร่วมกิจกรรม ด้าน QCC กับไดกิกรุ๊ป เป็นการแข่งขัน QCC ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือไดกิในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ไดกิอลุมิเนียมอินดันทร ...